Cursussen

Massagecursus met Rebalancing technieken geef ik samen met Tineke Bakker.

Massagecursus met Rebalancing technieken.

Kennismaken met Familie opstellingen.

Ik geef losse familie opstellingen dagen.

1 maart is de volgende in Wageningen. Voor meer landelijke dagen ga naar:https://www.kindofmind.nl/familieopstellingen

Over familieopstellingen
Bert Helinger, de grondlegger van familieopstellingen, zegt het zo: “Door een opstelling krijgt de ziel een
duwtje in de goede richting, waardoor het in beweging komt”. Een andere uitspraak van Hellinger:
“Het leven is te vergelijken met een Pyramide. Op de top speelt zich het dagelijks leven af, in de diepte heerst de
ruimte zonder tijd. In de opstelling komen we in contact met deze ruimte en kan de ziel iets groters aanraken”.
Tijdens een familieopstelling maken we voelbaar en zichtbaar dat we allemaal deel zijn van een familie
met een familiehistorie. Na een inleidend gesprek stelt de vraagsteller diverse personen uit het eigen
familiesysteem in de ruimte op. Deze heten “representanten”. Ook de vraagsteller zelf krijgt een
representant. Tijdens de opstelling ontstaat inzicht en overzicht door de opstelling en gestelde vragen.