Systemisch werk via het lichaam

Als je masseert ben je in contact met iemands’ lichaam. Je voelt waar het ontspannen is maar ook waar blokkades zijn met pijn. Je helpt mensen zich bewust te zijn van spanning in hun lichaam.

In het systemisch werk (ook bekend als familieopstellingen) is het belangrijk dat je je eigen plek inneemt in het familiesysteem. Als dat gebeurt, gaat alles weer stromen. Als je niet op je plek staat, kan dat verstrengelingen geven en je leven beïnvloeden. Bijvoorbeeld waarom je voor je ouders bent gaan zorgen, terwijl die eigenlijk voor jou moeten zorgen. Het kan gaan om fysieke klachten, gevoelens die zich opdringen of thema’s uit je leven die steeds terug keren. Systemisch werk via het lichaam kan je daarbij helpen.

In 2018/2019 heb ik de cursus systemisch werk via het lichaam afgerond bij Connie van der Arend.
(http://connievanderarend.nl/het-veld-van-aandacht-systemisch-werk-via-het-lichaam/)

 

Ik geloof dat ik geen groter geschenk
kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien
te worden gehoord
te worden begrepen
en aangeraakt.

Het grootste geschenk
dat ik kan geven
de ander zien
te horen, te begrijpen
aan te raken.
Wanneer dat gebeurt
voel ik dat er contact is gelegd.

Virginia Satir.