Nieuwe naam beroepsvereneging.


Betreft informatie: naamswijziging en nieuw logo

Geachte Lezer,

De beroepsverenigingen LVNG en VNT zijn per 1 januari 2020 gefuseerd en gaan verder als LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten)

Met ingang van 1 januari 2020 is ons nieuwe logo:

Wij hebben onze leden geadviseerd om in 2020 op hun factuur een vignet met daarop ‘voormalig VNT-lid’ op hun factuur te gebruiken. Dit omdat in veel zorgverzekeraarspolisvoorwaarden van 2020 nog de oude verenigingsnamen LVNG en VNT als erkende beroepsverenigingen staan opgenomen.

Wij vertrouwen erop u hiermee geïnformeerd te hebben over de fusie, onze naamswijziging en het voeren van een nieuw logo.

Hoogachtend, namens het LVNT bestuur,

Rens van der Hout (voorzitter LVNT) Eleonorah Ong (vicevoorzitter LVNT) (oud-voorzitter VNT) (oud-voorzitter LVNG)

Comments & Responses

Comments are closed.